Yayınlanma:30 Aralık 2020 09:56 Güncelleme:06 Ağustos 2021 21:07

Pamukkale Üniversitesi, 9 akademik birime 24 araştırma görevlisi almak için ilan verdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET
1- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  • Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)
  • ALES Belgesi
  • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
  • Özgeçmiş
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf (1 adet)
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (1), (2), (3)
  • Lisans Transkripti (4)
  • Lisansüstü Eğitim Öğrenci Belgesi
  • Askerlik Belgesi (1)

AÇIKLAMALAR:
(1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “e-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.
(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin fotokopilerinin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) kadroya başvuru yapabilirler.

Sınav Takvimi:
Başvuru başlangıç tarihi 30.12.2020
Giriş sınavı tarihi 27.01.2021
Son başvuru tarihi 13.01.2021 – Nihai değerlendirme açıklama tarihi 02.02.2021
Ön değerlendirme açıklama tarihi 22.01.2021 – Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.pau.edu.tr
6.5kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz