Yayınlanma:11 Temmuz 2023 19:29 Güncelleme:11 Temmuz 2023 19:29

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanmak üzere, “Başarı ve Yerleşme Puanına Göre Yatay Geçiş Koşulları” ile “Kontenjanlar” (Ek Madde-1 Merkezi puana göre yatay geçişler ve Ek Madde-2 ile yatay geçişler hariç) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yapılacaktır. Mühendislik Lisans Tamamlama, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ve İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama programlarına yatay geçiş başvuruları, Özel Durumlara Göre yatay geçiş başvuruları ve Yurt Dışı yatay geçiş başvuruları sistem üzerinden yapılmayacak olup, başvurular İlgili Akademik Birimlere şahsen yapılacaktır.

Başvuru yapmadan önce Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesini okumanız önem arz etmektedir. Yönergeye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.

BAŞVURU ADIMLARI

 • Pamukkale Üniversitesi kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvuruları Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan ve başvurularda duyurulacak olan internet adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda noter onaylı vekâlet verdiği kişi veya yasal vasisi tarafından öğrencinin kaydı gerçekleştirilebilecektir.
 • Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği, belgelerin okunaklı olmaması, istenenden farklı belge yüklenmesi ve buna benzer durumlarda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

NOT: Başvuru sistemi android ve ios sistemlerine uyumlu olmadığı için başvuruların Windows İşletim Sistemi olan bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir.

 1. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI
 1. Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kurum içi yatay geçişlere başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması ve bölümlerce kontenjan açılmış olması gerekir.
 2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 3. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin;
 1. Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
 2. Başvurmak istenen sınıftan önceki alt dönemlere ait tüm derslerini başarmış olması,
 3. Başvurunun, eşdeğer sınıf/dönem için yapılması gerekir.
 1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu döneme ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 2. Üniversite içi programlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması şarttır.
 3. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapan adayın; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığını başvuru sırasında belgelendirmesi gerekir. 
 4.   Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 5. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamayacaklardır.
 6. Pamukkale Üniversitesi içinde, aynı diploma programlarında birinci öğretim diploma programından ikinci öğretim diploma programına kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. (667 KHK kapsamında Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrenciler bu haktan yararlanamaz).
 7. Üniversiteler arasında, ikinci öğretim diploma programından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 8. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,30 veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 9. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 10. Vakıf üniversitelerinden Pamukkale Üniversitesinin birinci öğretim veya ikinci öğretim diploma programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün katkı payı/öğrenim ücretini öderler.
 11. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eşdeğer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde ve ilgili yıldaki taban puandan daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir.
 12. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 13. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, Mühendislik için en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 14. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 150 bin, Öğretmenlik programları için 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 15. 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yıllarından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 190 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programları için 300 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 16. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programları için 300 bin, Diş Hekimliği için 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 17. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programları için 300 bin, Diş Hekimliği için 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 18. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bin, Diş Hekimliği programına 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 19. Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslar, Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
 20. Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi olmayanlar hazırlık muafiyet sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.
 21. Özel Güvenlik ve Koruma programı için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU            Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Şartlarına ilave olarak, aşağıdaki şartlar aranır.1.   Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize geçiş için, öğrencinin bitirmiş olduğu dönemlere ait akademik ortalamasının en az 3.00 veya varsa ÖSYM yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması şarttır. 2.   Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.3.  Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki taban puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olmaları gerekir.4.   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu, bu Yönetmelik hükümleri dışında ilave şartlar belirleyebilir.        Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte geçen dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükârda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,gerekir. 
 22. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
 23. Başvuru sahibinin başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi (Örnek Başvuru dilekçesi için tıklayınız).

b) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı ya da e-devlet üzerinden son 1 ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.

 1. Kurumlar arası eşdeğer ve Kurum içi eşdeğer/farklı programlara yatay geçiş için;
 2. Yabancı Uyruklu öğrenciler için denklik belgesi
 3. Kayıtlı olunan üniversiteden alınan onaylı ders içerikleri (resmi web sitesinden alınmış ders içerikleri de kabul edilecektir).
 4. Not Durum Çizelgesi (Transkript) aslı veya e-Devlet üzerinden alınan güncel Not Durum Çizelgesi.
 5. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge (Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair bilgi, not durum çizelgesi ya da öğrenci belgesinde yer alıyorsa, öğrenci bilgisinin yer aldığı sayfayı tekrar tarayarak ilgili yere yükleyecektir).
 6. İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş başvurularında öğrencinin ilk yüzde ona girdiğine dair onaylı belge.
 7. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrencilerden;-Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet raporu(1) · Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. · Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. · Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak. · Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
 8. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine başvuran öğrenciler için;
 • ÖSYS/YKS yerleştirme sonuç belgesi (yerleştirme sonucunun yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler  için bu  belgeler (ÖSYS/YKS sonuç belgesi, ÖSYS/YKS yerleştirme sonuç belgesi) sisteme yüklenmeyecektir.

–  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

–  Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)(1)

(1)Açıklama: Heyet raporu isteyen programlar için; varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini sisteme yükleyebilir.

k) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerden; daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge (Varsa sisteme yüklenecektir).

C.1. Yurt Dışı Kontenjanlara Göre Başvuru İçin İstenen Belgeler

Yurt Dışı yatay geçiş başvuruları İlgili Akademik Birimlere şahsen yapılacaktır.

 1. Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair belge
 2. Yurt dışı kontenjanına başvuracak öğrencilerin, yabancı dilde olan belgelerinin noter onaylı Türkçeye çevrilmiş belgesi.
 3. Başvuru sahibinin imzaladığı, başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin de yer aldığı başvuru dilekçesi.
 4. Nüfus Cüzdanının /TC Kimlik Kartının Fotokopisi (önlü, arkalı).
 5. Adayın halen kayıtlı olduğu üniversitesine kabulde kullanılan belge veya varsa programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS/YKS sonuç belgesi (Tüm puanları gösterir belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 6. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesinin sistem çıktısı (Yerleştirme sonucunun yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 7. Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
 8. Not Durum Çizelgesinin aslı. (Transkript)
 9. Onaylı ders içerikleri veya kayıtlı olunan üniversitenin resmi web sitesinden alınmış ders içerikleri.
 10. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge (Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair bilgi not durum çizelgesi ya da öğrenci belgesinde yer alıyorsa ayrıca bu belgeyi teslim etmesine gerek yoktur.)
 11. Zorunlu hazırlık/ zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge. (Varsa)
 12. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrencilerden;

-Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet raporu

 · Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

 · Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

 · Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

 · Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

            – Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

13. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine başvuran öğrenciler için;-  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)-  Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar;

Mühendislik Fakültesi- Tekstil Mühendisliği

Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman

İlahiyat Fakültesi- İlahiyat (Arapça Hazırlık)

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Yatay geçiş başvuruları Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonları tarafından değerlendirilip, evrakların tam ve doğru olup olmadığı kontrol edilir. Evrakları tam ve doğru olan adayların başvuruları sıralamaya alınır.

Adayların; merkezi yerleştirme puanının yüzde sekseni, akademik ortalamasının yüzde yirmisi alınarak, 100 tam puan üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan türleri 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.

a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.

b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili Fakülte / Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır.

c) Not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4.00’lük sistemden 100’lük sisteme dönüşüm tablosu kullanılır.

E. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;

 1. ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Yerleştirme sonucunun yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 2. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi (Tüm puanları gösterir belge). (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 3. Yabancı Uyruklu öğrenciler için denklik belgesi
 4. Yabancı Uyruklu öğrenciler için geldikleri üniversiteye ait yeni tarihli öğrenci belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının / Kimlik Kartının Fotokopisi / Yabancı Uyruklu öğrenciler için pasaport veya kimlik kartının/mavi kartının aslı ve fotokopisi (önlü, arkalı).
 6. Son altı ayda çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik numarası / Yabancı Uyruklu öğrenciler için Y.U kimlik numarası, öğrenci numarası, adı ve soyadı yazılacaktır.)
 7. İkinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Cumhurbaşkanı Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.)
 8. İkinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk yüzde ona girdiğine dair belge.
 9. Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. Heyet raporu istenen bölüm/ programlar:Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon), Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu” * Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini de getirebilir. 
 10. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınabilir).
 11. Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık başarı belgesi/muafiyet belgesi. Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

ı) Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge. (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.)

YTB burslusu olarak Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye kayıtlı olup yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin durumlarını ilgili kurumlarına bildirmeleri gerekmektedir.

F. YURT DIŞINDAN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçiş başvuru sonucu Üniversitemiz programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvuru sırasında teslim ettikleri belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır).

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞARI VE YERLEŞME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
SNAÇIKLAMALARTARİH
1Başvuru Tarihleri24 – 28 Temmuz 2023
2Değerlendirme Tarihleri31 Temmuz – 04 Ağustos 2023
3Sonuçların İlan Tarihi09 Ağustos 2023
4Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste)14 – 18 Ağustos 2023
5Başarı Sırasına Göre 1.Grup Yedek Adayların İlan Tarihi18 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimi
6Başarı Sırasına Göre 1.Grup Yedek Kesin Kayıt Tarihleri (Belirtilen kayıt tarihinde gelmeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder)21 Ağustos 2023.
7Başarı Sırasına Göre 2.Grup Yedek Adayların İlan Tarihi21 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimi
8Başarı Sırasına Göre 2.Grup Yedek Kesin Kayıt Tarihleri (Belirtilen kayıt tarihinde gelmeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder)23 Ağustos 2023
9Başarı Sırasına Göre 3.Grup Yedek Adayların İlan Tarihi23 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimi.
10Başarı Sırasına Göre 3.Grup Yedek Kesin Kayıt Tarihleri(1. ve 2. gruptan kayıt yaptıranlardan sonra, kalan boş kontenjanlar için kayıt tarihidir. Bu tarihte saat 14.00 da hazır bulunan yedek adaylardan başarı sırasına göre kayıt yapılacaktır. Belirtilen saatte hazır bulunmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu aşamadan sonra boş kalan kontenjanlar için kayıt yapılmayacaktır).25 Ağustos 2023
11Yedek Liste İlanı Sıralama ve Kayıt ŞekliBelirtilen yedek kayıt tarihleri içerisinde başarı sırasına göre ilan edilen yedek adayların kayıt yapmaması halinde, başarı sırasına göre diğer adaylara sırayla ilan edilen tarihlerde kayıt hakkı verilir. Belirtilen kayıt tarihlerinde gelmeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder.
12İlan ve SonuçlarÜniversite web sayfası ile ilgili fakülte/yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur.
13Tıp Fakültesi içinTıp Fakültesine yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrencilerin kaydı ilgili akademik birimde yapılacaktır.
14TebligatYatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilere, başvuruda beyan edilen e-posta adresine ilgili fakülte/ yüksekokul tarafından tebligat gönderilir.
15Kayıt YeriPamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük Binası Kat:1, Kınıklı Yerleşkesi- Pamukkale/ DENİZLİ

G- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenecektirBu nedenle öğrencilerin, kayıtlı bulundukları Üniversitelerinden ilişiklerini kesmemeleri gerekir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemize Yatay Geçiş Sonucunda Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı ve Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapan Önlisans/Lisans öğrencileri için;

Öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularının sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi:

Kesin Kayıt (Asıl Liste) Yaptıranlar için; 21.08.2023 – 23.08.2023

Kesin Kayıt (Yedek Liste) Yaptıranlar için; 28.08.2023 – 31.08.2023

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.

İlgili belgeler için tıklayın.

6.5kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz