PAÜ'den yerleşen öğrenciler için duyuru

Yayınlanma:21 Ağustos 2023 09:33 Güncelleme:06 Eylül 2023 20:22

Pamukkale Üniversitesi, 2023 YKS sonucu üniversiteye yerleşen öğrencilere için duyuru yayımladı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt işlemleri 28–30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde (Kayıt tarihleri ve yerleri için tıklayınız…) belirlenen günlerde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Elektronik Kayıt İşlemleri; Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, e-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, kayıt işleminizi sonuçlandırmanız gerekmektedir. Kayıt işleminizi tamamladığınıza dair çıktı almanız yararınıza olacaktır. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet Sisteminden alınabilmektedir.

(e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.)

e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgeleri alınmayacağından belge teslimi için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

(Tıp Fakültesi öğrencileri e-kayıt yapmış olsa dahi kayıt evraklarını kendi akademik birimlerine teslim edeceklerdir.)

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin; 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde internet adresimiz üzerinden ilgili linke tıklayarak Aday Öğrenci Bilgi Formunu (Aday Öğrenci Bilgi Formu linki için tıklayınız) doldurmaları zorunludur. Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. Öğrencilerin 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için ders kaydı 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasındadır. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya ATM’lerinden öğrenci numarası ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin daha önceden kayıtlı olduğu birinci öğretim programının öğrenci katkı payı Devletçe, ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki birinci öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemizin programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belgelemeleri kaydıyla, 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 kayıt tarihlerinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 (Açık Öğretim Liseleri için 31 Ocak 2024) tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

e-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN MANUEL KAYITTA İSTENEN BELGELER

(Üniversitemiz Akademik Birimlerindeki (Fakülte/YO/MYO) Programlara Manuel Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler)

 (TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ e-KAYIT YAPMIŞ OLSA DAHİ KAYIT EVRAKLARINI KENDİ AKADEMİK BİRİMLERİNE TESLİM EDECEKLERDİR.)

1-2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerde 2022 ve/veya 2023 YKS-TYT Sonuç belgesinin internet çıktısı. (2022 YKS Belgesini kullanacak olanların 2023 YKS başvurusunu yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, özel yetenek öğretmenlik programlarında 2023 YKS-TYT’de 800.000’inci başarı sırasına sahip olmak.)

2- e-Devlet üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin çıktısı/mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı Belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

-Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir.

a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 kayıt tarihlerinde Üniversitemiz programlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 (Açık Öğretim Liseleri için 31 Ocak 2024) tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde, kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

b) Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 28-29-31 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

c) Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. e-Devlet Sistemi üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin çıktısı da lise diploması yerine kabul edilecektir.

3- Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflıT.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü/ arkalı)

4- 1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

5- 2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devlet Sistemi üzerinden alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

  • a-Askerliğini tamamlamış erkek öğrenciler için terhis belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.
  • b-Askerlikten muaf erkek öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

6- İkinci Öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payının birinci taksitinin yatırılması (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir).

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken, ikinci bir yükseköğretim programına (Çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki birinci öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmamasıhalinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7- a) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

    b) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için Adli Sicil Kaydı Beyanı. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair beyanın kayıtlarda verilmesi gerekir.)

(Bu programa (Acıpayam MYO/Özel Güvenlik ve Koruma) kayıt yaptırabilmek için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi d, f, bentleri ile “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

8- a) Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

     b) Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için; Adli Sicil Kaydı Beyanı.

9– Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi hakları iptal edilir.

10- Özel Yetenek Programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur/engelli adaylar için, engel durumunu gösterir” “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”.

NOT:  Honaz Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önerilmektedir:

“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. maddesi uyarınca infaz ve koruma memuru olabilmek için: Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, – Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, – Güvenlik soruşturması olumlu olmak, – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, – Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, şartları aranmakta olduğundan programı tercih edecek adayların bu hususlara dikkat etmesinde yarar görülmektedir.”

ÖNEMLİ:

  • e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alıp şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge alınmayacağından belge teslimi için gelmelerine gerek yoktur (Tıp fakültesi öğrencileri e-kayıt yapmış olsa dahi kayıt evraklarını kendi akademik birimlerine teslim edeceklerdir).
  • Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmanız kayıt yaptırdığınız anlamına gelmemektedir.

       Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

2023 YKS Sonucunda Üniversitemiz programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2023 YKS Sonucu Yerleşip Kayıt Yaptıran Önlisans/Lisans öğrencilerinin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet başvurusu işlemleri;

Bu durumdaki öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularını sistem üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi:

Kayıt Yaptırıp Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin;

04.09.2023 – 06.09.2023

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin  Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.

6.5kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz